Suomi-englanti

SuomenkielinenSuositeltu käännösMuita käännöksiä
1100 % pinottu aluecomposite line chart
100 % pinottu palkki­kaaviocomposite bar chart
3D-malli­ntaminen
Aaffordanssi
aiemman kokemuksen laki
aika­jana
aika­sarja
aistimuksellinen
aistinvarainen
ajatus­viiva
akseliruudukko
aksonometrinen projektioisometric projection, parallel projection
alalinja (typografia)
alapidennys
alkeishavaintoaiheelementary perception task, retinal variable
alue­kartta
alue­kuviocomponent line chart, stacked line chart
alueluokitus­karttablot map, choropleth map
aluemainen kohde
aluerajaus
aluetunnisteetlocation coding
anamorfinen kartta
animoitu pallo­kuvio
antiikva
aritmeettinen keskiarvoaverage
asenneskaala
asiasanapilvi
askel-askeleelta-kuvaus
aspektisuhde
asteikko
atsimutaalinen projektio
Bbipolaarinen väri­skaala
CChernoffin naamat
Ddasymetrinen kartta
data
data­karttathematic map
data­muotoilu
data­muste
data­pistedatum
data­suhde
data­taide
data­tiheä
data­tiheys
datumi
dendogrammidendogram
desiili
desimaalierotin
diagonalisointi­periaate
diagrammi
diagrammikuvitus
digitaalinen kuvankäsittely
dikotominen muuttuja
Dorling-kartogrammi
Eeksploratiivinen
eksymä
ele (interaktio)
ellipsi (typografia)
elämänpuu
ennustava muuttuja
ennustemuuttuja
epäjatkuva asteikko
epäjatkuva kartogrammi
eranto
erikoistaitto
erottuvuus
esiinnouseva piirrepop-out feature
esiintymä­kartta 1)
esiintymä­kartta 2)
esitietoinen
esitysgrafiikka
esteettömyys
Eulerin diagrammi
FFeynmanin diagrammi
fonttifont
fraktiili
Ggemenanumerot
gemenat
geoni
gist
glyyfi
gnomoninen projektio
graafi (verkosto)
graafikoiden esimies
graafinen esitysdiagram, graph, plot
graafinen journalismigraphics journalism
graafinen journalisti
grafiikkapäällikkö
grafiikkatoimittaja
groteski (typografia)
Hhahmo
hahmo­lait
hahmo­ntaminen
hahmo­psykologia
hajaantuva väri­asteikko
hajaantuva väri­skaala
hajonta­kuvioxy-chart
harvennus (typografia)
havainnekuvarendering
havaittu
helmitaulu­kuviolollipop chart
helppolukuisuus
hila
hila­viiva­t
histogrammi
hyvän jatkon laki
hyvän muodon laki
hämähäkkipiirros
Iideogrammi
ilmansuuntien mukaan suunnistaminen
indeksi­kartta
indeksointipilkku
infografiikka
informaatio
informaatio­arkkitehtuuri
informaatio­muotoiludata design, infodesign
isaritmi­karttacontour map, isoline map
isogoni
isokliini
isometrinen projektio
isopleetti­karttacontour map, isoline map
isot kirjaimet
isoympyrä
Jjaettu pylväs­kuviocomponent bar chart
jakso­kuvio
jana­kuviobox-and-whisker plot, rod chart
jaotus
jatkuva-arvoinen asteikko
jatkuvuuden laki
jänne­kuvio
järjestysasteikko
Kkaari (verkosto)
kaaviodiagram, graph, plot
kaavio­kuvagraph, plot
kabinetti­projektiooblique projection
kahden tai useamman sormen eleet
kaista­kuvio
kaksisuuntainen väri­asteikko
kaksois­klikkaus
kaksois­napautus
kaksois­napsautus
kallistettu (typografia)
kaltevuus­kuvio
kapiteelit
kartan avulla suunnistaminen
kartio­projektio
kartodiagrammi
kartogrammi
kartta­diagrammimap diagram
kartta­kaaviomap diagram
kartta­projektio
karvapallo
katkaistu asteikkocut scale
katkaisumerkki
kavaljeeri­projektiooblique projection
kehysmuste
keilibody size
keskiarvoaverage
keskihajonta
keskimeridiaani
keskus­piste­kartogrammidistance cartogram
ketju­kuviolinked scatterplot
kirjaimen perus­muoto
kirjain­kokobody size
kirjain­laji
kirjain­leikkaus
kirjain­tyyli
kirjain­tyyppifont
kirjasin­tyyppifont
kirjoasteikko
kladogrammi
klikkaus
kohdennettava piirrepop-out feature
kokeellinen muuttuja
kolmikromaattisuus
kompromissi­projektio
konseptigrafiikka
kontrolloitu muuttuja
koordinaatisto
korkeus­kartta
korkeuskäyräisohypse
korologinen matriisiheat map
koropleetti­karttablot map
korostaminen (interaktio)
korrelaatio­kuvioxy-chart
kosketus­liike
kromaattisuus
kulku­kaavio
kulmatarkka
kursiivi
kuvaajadiagram, graph, plot
kuvajournalismi
kuva­kaavioisotype chart
kuvamerkki
kuvankäsittely
kuvantaminen
kuvasuhde
kuviodiagram, graph, plot
kuvio­n erottuminen taustasta
kuvio­roina
kvantiili
kvartiili
kvintiili
kyltitys
kymmenys
kytkentä (interaktio)
käsitegrafiikka
käyttö­liittymäinterface
käyttö­mahdollisuus
Llaadullinen symboli­kartta
laatikko-jana-kuviobox-and-whisker plot, rod chart
laatikko ja viikset -esitysbox-and-whisker plot, rod chart
laatikko­kuviobox-and-whisker plot, rod chart
laatuasteikko
laatueroasteikko
lajike (typografia)font
LATCH-periaatefive hat racks
leikkaava projektio
leikkaus (typografia)
leikkauskuva
leipäteksti
lemmatisoija
leveysaste
leveyspiirilatitude
levittäminen (interaktio)
liehupalsta
lieriö­projektio
lihavuus (typografia)
liike­kuvio
liitetty palkki­kaavio
liitoskulma
lineaarinen asteikko
linkskursiv
liukusäädin
logaritminen asteikko
lohko­kaavio
lokaattori
luettavuus
lukupolku
luokiteltu
luokiteltu piste­tiheys­kartta
luokittelematon
luokittelematon piste­tiheys­kartta
luokittelu
luonnolliset katkot
luottamus­väli
läheisyyden laki
lähestymis­karttaarea map
lähip­aika­nnus
lämpö­kartta
läpikäyminen (­reitin­valintastrategia)
läpileikkauskuva
lävistetty piirakka­kuvio
Mmaantieteellinen määre
maastovarjostus
mahdollisuus (interaktio)
majuskelit
malli­nnus
malli­ntaminen
Marimekko-kuvio
martinilasi-rakenne
matka-aika­kartogrammidistance cartogram
matriisi
mediaani
meridiaani
meri­kartta
merkki (typografia)
mielle­kartta
minuskelit
mitattu
mittakaava
mittakaavajanabar scale, linear scale
monimerkityksellinen (polyseeminen)
monitasoinen tarina (kerronnallinen rakenne)
monitasoinen taulukko
monoseeminen
mosaiikki­kuvio
Motion Chart -kuvio
murto­viiva­kuvio 1)linked scatterplot
murto­viiva­kuvio 2)fever chart
muuntaja (Isotype)
muuttuja
Nnapautus
napsautus
nauha­kaavio
nauha­kuvio
nelikenttäfour quadrant
neliö (typografia)
neljännes
nimiö
nimiöinti
nipistäminen (interaktio)
nollameridiaani
noodiverkkograph, node-link diagram
normaali­jakaumaGaussian distribution
nuoli (verkosto)
Oohjauslevy
ohuke
oikea­keskipituinen
oikea­kulmainen
oikea­pintainen
oikea­pituinen
omaksuttu tieto
opasteisto
opasviivoitus
orientaatio
ortograafinen projektio
ositettu pylväs­kuviocomponent bar chart
osoittaminen (interaktio)
outlier
Ppaikkatieto-
painallus (interaktio)
palkki­kaavio
pallo­kartogrammi
pallo­kuvio
panorointi
parivälistys
parvi­kuvioxy-chart
parvi­kuvio­matriisi
pelkistetty malli
persentiili
perspektiivi­kartta
perspektiivi­projektio
perus­linja
perus­muotoistaja
perus­viiva
perus­viiva­ton summa­viiva­kuvio
pienaakkoset
pienet kirjaimet
pienois­viiva­kuvio
pienversaalit
piirakka­kuviocircle chart
piktogrammi
pinnan jaotus
pinottu alue­kuviocomponent line chart, stacked line chart
pinottu pylväs­kaaviocomponent bar chart
pinta­kaaviocomponent line chart, stacked line chart
pintatarkka
piste­histogrammi
piste­karttapin map
piste­kokobody size
piste­kolmikko
piste­kuvioxy-chart
piste­mäinen kohdeplace feature
piste­sironta­kartta
piste­symboli­karttapin map
piste­tiheys­kartta
piste-viiva-kuvio
piste-viiva-parvi­kuvio
pitkä ajatus­viiva
pituusaste
pituuspiirilongitude
pohja­kartta
pohjapiirros
pohjoisnuoli
poikittais­asentoinen projektio
poikkeava havainto
polaari­koordinaatisto
polaari­kuvio
polyhedraali­projektio
polyseeminen
porras­kuvio
porrastettu viiva­kuvio
preattentiivinen
prosenttipylväs­kuviocomposite bar chart
prosentti­viiva­kuvio
prosenttiyksikkö
prosessi­kaavio
prosessikuvaus
pseudosylindrinen projektio
puro­kuvio
puu­kuviodendogram
puu­tyyppi­nen esitys/mallidendogram
pylväs­kaaviocolumn chart
pylväs­kuvio
pylväsryhmä­kuvio
pyramidi­kuvioage-sex pyramid
pysty­asentoinen projektio
pystyfontti
pystypylväs­kuviocolumn chart
pyyhkäisy
päällekkäisalue­kuvio
pääte
päätteetön kirjain­tyyppi
päättely
pörssi­kuvio
Rraahaaminen (interaktio)
raahaaminen ja pudotus
rajapinta
rakennuksen kartta
rautalanka­malli
redundanssi
reitin seuraaminen
reitin­osoittaminen
reitin­valinta
reitti­kartta 1)
reitti­kartta 2)
rengas­kuvio
retroatsimutaalinen projektio
riippumaton muuttuja
riippuva muuttuja
rinnakkais­kategoria­kuvio
rinnakkais­koordinaatisto
rinnakkais­koordinaatisto­kuvio
rinnastaminen (interaktio)
roskagrafiikka
runsas­data­inen
ruutu­kartogrammi
ruutu­karttaheat map
ruutupuu
ryhmä (luokittelu)
ryhmitelty pylväs­kaavio
räjäytyskuvaexploded diagram
Ssaavutettavuus
säteittäinen taitto
samankaltaisuuden laki
sanapilvi
Sankey-kuviocosmograph, flow chart
sarjakuvajournalismi
sarjallinen taitto
sarjallinen tummuusasteikko
sateenkaari­väri­skaala
saturaatio
sektoridiagrammicircle chart
selite
selitettävä muuttuja
selitetty muuttuja
selittäjä (muuttuja)
selittävä grafiikka
selittävä muuttuja
selkiyttäminen
selkokieli
siirtomuotoisuus
sijainti­kartta
simultaanikontrasti
sipaisu
sironta­kuvioxy-chart
sirote­kuvioxy-chart
sivuava projektio
skeuomorfismi
skrollaus
solmu (verkosto)
sopimuksenvarainen
sosiogrammi
sparkline
stemmeri
stepperi
suhdeasteikko
suhdelukuasteikko
suhteellinen pylväs­kuviocomposite bar chart
suhteellinen symboli­kartta
suhteellinen viiva­kuviocomposite line chart
sulkeutuvuuden laki
summapylväs­kuviocomponent bar chart
summa­viiva­kuviocomponent line chart, stacked line chart
suodattaminen
suunnittelukieli
suuntaaminen (­reitin­valintastrategia)
suuntima
suuraakkoset
syvyysvihje
sävytyslaskenta
Ttaiteilijan näkemysrendering
taitto
tarjouma (interaktio)
tasapalsta
tasaus (typografia)
tasaväliset luokat
taso­projektio
tausta­kartta
taustaruudukko
teema­kartta
tekninen piirros
tekstikokobody size
tesselaatio
tiedon järjestämisen viisi tapaafive hat racks
tiedon visualisointiinfovis
tieteellinen visualisointiscivis
tieto 1)
tieto 2)
tietografiikka
tieto­kartta
tieto­kuvitusinfographic illustration
tieto-mustesuhde
tieto­piste
tietosivuconfection, data sheet, infographic
tietosuhde
tietotiheys
tiheys­karttaheat map
tiivistys (typografia)
tilasto­kartta
tilasto­kuviodiagram, graph, plot
tilastosymboli­kartta
toisteisuus
toisten ihmisten mukaan suunnistaminen
toisto­kuvio
topografinen kartta
topologinen karttamap diagram
traktogrammi
treemap
trendi­viivatrend line
tuhaterotin
tulosmuuttuja
tunnistettavuus (luettavuus)
tunnistuskuvaidentification picture
tutkapiirros
työnkulku­kaavio
töytäys­kuvio
Uuusia piirteitä aineistosta paljastava grafiikka
Vvaakapylväs­kuvio
vahvistava koodaus
vahvuus (typografia)
vaihtelupylväs­kuvio
vaihteluväli­kuvioOHCL chart, open high close low chart
valekerroin
valistunut etsintä
varsi ja lehti -esitys
varsi­kuvio
vastamuoto (typografia)
vastemuuttuja
Venn-diagrammi
verkostoanalyysi
verkosto­malligraph, node-link diagram
versaalilinja
versaalinumerot
versaalit
vertailutaso
vertausjärjestelmä
vesiputous­kuvio
vierittäminen (interaktio)
vieritystarina
vihje
viidennes
viite­viiva
viiva­karttaisarithmic map, isoline map, isopleth map
viiva­kuviofever chart
viiva­mainen kohde
viiva­tarkka
vino­asentoinen projektio
vino­projektioparallel projection, axonometric projection, isometric projection
virtaus­kartta
virtaus­kuviocosmograph, flow chart
visuaalinen analyysi
visuaalinen journalismi 1)
visuaalinen journalismi 2)
visuaalinen muuttujaelementary perception task, retinal variable
visualisointiinfovis
viuhka­kuvioOHCL chart, open high close low chart
viulu­kuvio
vohveli­kuvio
voimaohjattu
Voronoin kuvio
vuo­kaavio
vuoro­vaikutteinen diaesitys
vyöhyke­karttazone map
väestöpyramidiage-sex pyramid
vähä­data­inen
välimatka-asteikko
välistys (parivälistys)
väri­asteikko
väri­konstanssi
väri­kylläisyys 1)
väri­kylläisyys 2)
väri­n pysyvyysilmiö
väri­näkö
väri­skaala
väylän seuraaminen
väärä­väri­kuva
Xx-korkeus
xy-kuvioxy-chart
Yyhdensuuntais­projektiooblique projection, axonometric projection, isometric projection
yhdistelmägrafiikkaconfection, data sheet, infographic
yhdistelmä­kuvioconfection, data sheet, infographic
yhdistävä välilyönti
yhdistävä yhdysmerkki
yhdysmerkki
yhteisen liikkeen laki
yksikkösymboli­kuvioisotype chart
yksinkertainen
yksiselitteinen (monoseeminen)
yksiulotteinen pallo­kuvio
yleistäminen (kartografia)simplification
ylälinja
yläpidennys
ympyrä­kaaviocircle chart
Äääriarvo­kuvioOHCL chart, open high close low chart

Englanti–suomi

EnglanninkielinenSuositeltu käännösMuita käännöksiä
1100% stacked bar chart100 % pinottu palkki­kaavio, suhteellinen pylväs­kuvio
100% stacked line chart100 % pinottu alue, suhteellinen viiva­kuvio
3D modeling
Aaccessibility
affordanceaffordanssi, tarjouma
age-sex pyramidpyramidi­kuvio
aiming (wayfinding strategy)
anamorphic mapkartta­diagrammi, kartodiagrammi
arbitrary
area chartpinottu alue, pinta­kaavio
Zarea-class map
area map
areal feature
areal unit map
artist’s renditiontaiteilijan näkemys
ascender
ascender line
aspect ratioaspektisuhde
average
axonometric projectionyhdensuuntais­projektio
azimuthal projectionatsimutaalinen projektio
Bback slant (typography)
band chart
banking to 45°
bar chart
bar scale
baseline 1)
baseline 2)
baseline 3)
basemap
bearing (geography)
best-fit line
bin (classification)
bipolar scalebipolaarinen väri­asteikko
block diagram
blot mapalueluokitus­kartta
body text
body sizekeili, kirjain­koko
box plotlaatikko-jana-kuvio, laatikko ja viikset -esitys, laatikko­kuvio
box-and-whisker plotlaatikko-jana-kuvio, laatikko ja viikset -esitys, laatikko­kuvio
bracket
brushing (interaction)
bubble chart
bumps chart
Ccabinet projection
cap height
cartogramkartta­diagrammi, kartodiagrammi
cavalier projection
central meridian
central-point cartogram
chart 1)diagrammi, graafinen esitys, kaavio, kuvaaja, kaavio­kuva
chart 2)
chartjunkkuvio­roina
Chernoff faces
chord diagram
choropleth mapalueluokitus­kartta
chroma
circle chartsektoridiagrammi, ympyrä­kaavio
cladogram
classed
classification
Cleveland dot plot
click (interaction)
closure principle
color constancy
color vision
color scale
column chartpylväs­kaavio
common fate principle
combination charttaittografiikka, tietosivu, yhdistelmägrafiikka
compassing
component bar chartjaettu, ositettu, pinottu pylväs­kaavio
component line chartpinottu alue, pinta­kaavio
composite bar chart100 % pinottu palkki­kaavio, suhteellinen pylväs­kuvio
composite line chart100 % pinottu alue, suhteellinen viiva­kuvio
compromise projection
concept graphicskonseptigrafiikka
confectiontaittografiikka, tietosivu
confidence interval
conformalkulmatarkka
conical projection
connected scatterplotmurto­viiva­kuvio
continuity principle
continuous scale
contour line
contour map
coordinate grid
cosmographSankey-kuvio
counter
cross-sectionleikkauskuva
cue
cut (typography)kirjain­leikkaus
cut scale
cutoutleikkauskuva
cycle plot
cylindrical projection
Ddasymetric map
data
data art
data densitydata­tiheys
data design
data gridakseliruudukko, taustaruudukko
data ink
data-ink-ratiotieto-mustesuhde, tietosuhde
data point
data-richdata­tiheä
data sheettaittografiikka, tietosivu, yhdistelmägrafiikka
data-thin
datum 1)
datum 2)
decile
decimal separator
dendogramdendogrammi, puu­kuvio
dependent variablekokeellinen, mitattu, riippuva, selitetty, tulos-, vastemuuttuja
depth cue
descender
descender line
design language
diagram 1)diagrammi, graafinen esitys, kaavio, kuvaaja, kaavio­kuva
diagram 2)pelkistetty malli
dichotomic variable
distance cartogram
diverging color scale
donut chartlävistetty piirakka­kuvio
Dorling cartogrampallo­kartogrammi
dot density mappiste­kartta
dot distribution mappiste­sironta­kartta
dot mappiste­symboli­kartta
dot plot
dot-dash plot
double click
double tap
drag (interaction)
drag and drop
drill-down story
Eedge (graph)
educated seeking
elementary perception taskalkeishavaintoaihe
ellipsis (typography)
en dash
em dash
em (typography)
equal-areapintatarkka
equal interval
equidistantviiva­tarkka
Euler diagram
explanatory graphic
exploded diagram
exploratory graphic
Ffalse color image
fan chartääriarvo­kuvio, viuhka­kuvio
fever chartmurto­viiva­kuvio
Feynman diagram
figure-ground (articulation)
filtering
five hat racksLATCH-periaate
flick (ineraction)
flow chart 1)kulku­kaavio, työnkulku­kaavio, prosessikuvaus
flow chart 2)Sankey-kuvio
flow map
fontkirjasin, kirjasin­tyyppi, lajike
font sizekeili, kirjain­koko
force-directed
four quadrant
GGaussian distribution
generalization
geon
geo-fencing
Gestalt
Gestalt laws
Gestalt psychology
GIS
gist
good continuity principle
good Gestalt principle
glyph
gnomonic projection
graduated symbol mapesiintymä­kartta, piste­kartta
graph 1)diagrammi, graafinen esitys, kaavio, kuvaaja, kaavio­kuva
graph 2)graafi, noodiverkko
graphic journalism
graphics editor
graphics director
graphics journalism
great circle
gridkoordinaatisto
grid cartogram
grid mapkorologinen matriisi, lämpö­kartta, tiheys­kartta
grouped bar chartliitetty palkki­kaavio, ryhmitelty pylväs­kaavio
guideline
Hhairball
heat map 1)korologinen matriisi, lämpö­kartta, tiheys­kartta
heat map 2)
high-low chartääriarvo­kuvio, viuhka­kuvio
histogram
horizontal bar chartnauha­kaavio, palkki­kaavio
hover (interaction)
hyphen
Iidentification picture
ideogramkuvamerkki
image processing
imaging
independent variableennuste-, ennustava, kontrolloitu muuttuja; selittäjä
inference
infodesign
infographic 1)
infographic 2)taittografiikka, tietosivu, yhdistelmägrafiikka
information
information architecture
information design
information graphicinfografiikka
infovisvisualisointi
inset map
interactive slideshow
interface 1)liittymä, liitäntä
interface 2)
interval scale
isarithmic mapisaritmi­kartta
isocline
isohypse
isogon
isoline map
isometric projectionaksonometrinen projektio, yhdensuuntais­projektio
isopleth mapisopleetti­kartta
isotype chartkuva­kaavio
italic
Jjustified
Kkerningtasaus, välistys
knowledge
Llabelselite
labeling
LATCHLATCH-periaate
latitude
layered area chart
layout
legend
legibilityluettavuus
lemmatizer
letter-spacing
lie factor
linear feature
linear scale 1)
linear scale 2)
line chartmurto­viiva­kuvio
line of best fit
lining numbers
linked scatterplotmurto­viiva­kuvio
linking (interaction)
Likert scale
local positioning
location coding
locator map
logarithmic scale
lollipop chart
longitude
lowercase (letters)minuskelit, pienet kirjaimet
Mmagnetic declination
magnetic deviation
map diagramkartta­kaavio, metro­kartta
map projection
map reading (wayfinding strategy)
mapping (interaction)
Marimekko chart
Martini glass structure
matrix
mean
median
meridianmeridiaani
metric property (cartography)
mind map
monosemic
mosaic plot
motion chartanimoitu pallo­kuvio
multiple bar chartliitetty palkki­kaavio, ryhmitelty pylväs­kaavio
multi-touch gestures
Nnatural breaks
network analysis
network diagramgraafi, noodiverkko
node
node-link diagramgraafi, noodiverkko
nominal scalelaatueroasteikko
non-breaking hyphen
non-breaking space
non-contiguous cartogram
non-continuous scale
non-data ink
normal distribution
normal (aspect) projection
north arrow
Ooblique projection 1)aksonometrinen, kabinetti-, kavaljeeri-, yhdensuuntais­projektio
oblique projection 2)
oblique (typography)
OHCL chartääriarvo­kuvio, viuhka­kuvio
oldstyle numbers
one-directional bubble chart
one-to-many dot distribution map
one-to-one dot map
open high close low chartääriarvo­kuvio, viuhka­kuvio
ordinal scale
orientation
orthographic projection
outlier
Ppanning (interaction)
parallel (geography)
parallel coordinates
parallel projectionvino­projektio
parallel setsrinnakkais­koordinaatisto­kuvio
past experience principle
percentage point
percentilefraktiili
perspective map
perspective projection
photojournalism
pictogram
pictogram map
pictorial unit chartkuva­kaavio
pie chartsektoridiagrammi, ympyrä­kaavio
pin mappiste­symboli­kartta
pinch (interaction)
place feature
plain English
plain language
plan (mapping)
plotdiagrammi, graafinen esitys, kaavio, kuvaaja, kaavio­kuva
point feature
polar area diagramhämähäkkipiirros, polaari­koordinaatisto, tutkapiirros
polyhedral projection
polysemic
pop-out featureesiinnouseva piirre
population pyramidpyramidi­kuvio
preattentivepreattentiivinen
presentation graphics
press (interaction)
prime (typography)
prime meridian
proportional symbol mapesiintymä­kartta, piste­kartta
proximity principle
pseudocylindrical projection
Qquad chart
quantile
quartile
quintile
Rradar charthämähäkkipiirros, polaari­koordinaatisto, tutkapiirros
radial layout
ragged
rainbow scale
range bar chartpörssi­kuvio
ratio scalesuhdelukuasteikko
readabilityluettavuus
redundancytoisteisuus
reference line
region identification
rendering 1)sävytyslaskenta
rendering 2)taiteilijan näkemys
retinal variablealkeishavaintoaihe
retroazimuthal projection
rod chartlaatikko-jana-kuvio, laatikko ja viikset -esitys, laatikko­kuvio
roman 1)
roman 2)
route following
Ssaliency
Sankey diagramSankey-kuvio
sans serif
saturation
secant projection
serial layout
serif
scale
scalebar
scan path
scatterplotkorrelaatio-, piste-, sironta-, sirote-, xy-kuvio
scatterplot matrix
scientific visualization
scivis
screening (wayfinding strategy)
scrolling
scrollytellingerikoistaitto
scrubber
senior graphics editor
sensory
sequential color scale
shaded relief
signagekyltitys
similarity principle
simplification 1)
simplification 2)
simultaneous contrast
skeuomorphism
slider
slopegraph
small capspienversaalit
small multiple
social navigation
sociogram
sparklinesparkline
spread (interaction)
square pie chart
stacked bar chart jaettu, ositettu, pinottu pylväs­kaavio
stacked line chartpinottu alue, pinta­kaavio
standard deviation
statistical symbol map
stem-and-leaf plotvarsi ja lehti -esitys
stemmer
step-by-step diagram
step chartporras­kuvio
step line chartporras­kuvio
stepper
streamgraphperus­viiva­ton summa­viiva­kuvio
stretch (interaction)
strip plot
strip map
symbol map
supertable
swipe (interaction)
Ttag cloud
tangent projection
tap (interaction)
technical drawing
tessellation
thematic mapdata­kartta, tilasto­kartta, kartogrammi
thin space
thousands separator
time series
timeline
topographic mapkorkeus­kartta
topological mapkartta­kaavio, metro­kartta
touch gesture
touchpad
transformer (Isotype)
track following
tracking (typography)
tractogram
transverse projection
treedendogrammi, puu­kuvio
treemap
tree of life
tree structure diagramdendogrammi, puu­kuvio
trend line
trichromacy
truncated scale
truncation mark
tunable featureesiinnouseva piirre
type of typeface
type variant
typefacekirjasin, kirjasin­tyyppi, lajike
Uunclassed
uppercase (letters)majuskelit, isot kirjaimet
user interface
Vvariable
Venn diagram
vertical bar chartpylväs­kaavio
vicinity map
violin plot
visitor map
visual analysis
visual journalismvisuaalinen journalismi
visual journalist
visual variablealkeishavaintoaihe
visualization
Voronoi diagram
Wwaffle chart
waterfall chart
wayfinding
wayshowing
weight (typography)lihavuus
wireframe (model)
Wilkinson dot plot
word cloud
Xx height
xy-chartkorrelaatio-, piste-, sironta-, sirote-, xy-kuvio
Zzone map